Izglītības programmas

Skola piedāvā šādas mācību programmas:

  • pamatizglītības programmu (izgl. progr. kods 21011111),
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izgl. progr. kods 21015611)
Skatīts: 7918