Pedagogi

Sandra Kuka – vēsture
Rita Balode – angļu valoda
Daiga Tomsone – sākumskolas skolotāja
Simona Oga – sākumskolas skolotāja
Lauma Primakina – sākumskolas skolotāja, krievu valoda
Modra Putna – latviešu valoda, literatūra, sociālās zinības
Egita Repele – sākumskolas skolotāja, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas
Arta Ragaine – latviešu valoda, literatūra
Mareks Runcis – sports
Ineta Lielkalne – fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, informātika
Sigita Kalmača – matemātika
Tatjana Lazdiņa - mūzika
Laila Rozenberga - ģeogrāfija
Guna Meiere - mājturība (meitenēm)
Guntars Ūdris - mājturība (zēniem)
Silvija Tīte - vēsture
Laila Olte - pedagoga palīgs, sociālās zinības, ētika
Baiba Kuņeca - psihologs
Maija Puriņa - logopēds

Skatīts: 12125