Starptautiskais profesionālās pilnveides seminārs eTwinning vēstniekiem Apvienotajā Karalistē - jauna pieredze un zināšanas

Skatīts: 125

Mūsdienu dinamiskajā pasaulē, strādājot skolā, pedagogam visu laiku ir jācenšas apgūt jaunas zināšanas un metodes pedagoģiska procesa pilnveidei. Lai skolotāji varētu palīdzēt saviem skolēniem attīstīt mūsdienās nepieciešamās prasmes, ir jāmainās mācību procesam un  arī skolotājam nemitīgi ir jāmācās.

Kompetenču pieeja eTwinning projektā Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā un Preiļu 1.pamatskolā

Skatīts: 5327

Kamēr tiek spriests, kā attīstīt skolēnu kompetences mācību procesā, darbs pie skolēnu kompetenču attīstīšanas Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā notiek eTwinning projektos. Šoruden Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 9.klases skolēni kopā ar Preiļu 1.pamatskolas 9.klašu skolēniem attīsta savas mācīšanās kompetences eTwinning projektā “Maģiskais 7”. Projekts veido starppriekšmetu saikni ķīmijā, fizikā, mūzikā, literatūrā un vizuālajā mākslā. Ja līdz šim kādam likās nesaprotami, kas saista ķīmiju ar mūziku, tad projektam tuvojoties noslēgumam, skolēni jau dungoja pašsacerētās dziesmiņas par ķīmiskajiem elementiem.