Kompetenču pieeja eTwinning projektā Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā un Preiļu 1.pamatskolā

Skatīts: 3849

Kamēr tiek spriests, kā attīstīt skolēnu kompetences mācību procesā, darbs pie skolēnu kompetenču attīstīšanas Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā notiek eTwinning projektos. Šoruden Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 9.klases skolēni kopā ar Preiļu 1.pamatskolas 9.klašu skolēniem attīsta savas mācīšanās kompetences eTwinning projektā “Maģiskais 7”. Projekts veido starppriekšmetu saikni ķīmijā, fizikā, mūzikā, literatūrā un vizuālajā mākslā. Ja līdz šim kādam likās nesaprotami, kas saista ķīmiju ar mūziku, tad projektam tuvojoties noslēgumam, skolēni jau dungoja pašsacerētās dziesmiņas par ķīmiskajiem elementiem.