Interešu izglītības programmas

Skolā darbojas šādi interešu izglītības pulciņi:

N.p.k.

Pulciņš

Vadītāja vārds, uzvārds

1.

1.-4. klašu koris

Tatjana Lazdiņa

2.

5.-9. klašu vokālais ansamblis

Tatjana Lazdiņa

3.

Teātris

Lauma Primakina

4.

Floristikas pulciņš

Egita Repele

5.

Kokapstrādes pulciņš

Guntars Ūdris

6.

Robotikas pulciņš

Ineta Lielkalne

7.

Sporta spēļu pulciņš (1.-6.kl)

Mareks Runcis

8.

Sporta spēļu pulciņš (7.-9.kl)

Mareks Runcis

Skatīts: 6296