Interešu izglītības programmas

Skolā darbojas šādi interešu izglītības pulciņi:

N.p.k.

Pulciņš

Vadītāja vārds, uzvārds

1

1.-4. klašu koris

Tatjana Lazdiņa

2

5.-9. klašu vokālais ansamblis

Tatjana Lazdiņa

3

Teātris

Lauma Primakina

4

Floristikas pulciņš

Egita Repele

5

Kokapstrādes pulciņš

Guntars Ūdris

 

 

 

 

 

 

 

Skolas telpās darbojas mūzikas, mākslas un sporta skolas.

1. Sporta spēļu pulciņš Mareks Runcis

 

 

Skatīts: 4416