Skolēnu brīvdienas

2017./2018. mācību gadā noteikti šādi brīvdienu datumi:

rudens brīvdienas - no 2017. gada 23. oktobra līdz 2017. gada 27. oktobrim;

Ziemassvētku brīvdienas - no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim;

pavasara brīvdienas no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16. martam.

  Papildus brīvdienas 1.klases izglītojamiem: no 2018. gada 5. februāra līdz 2018. gada 9. februārim.

Skatīts: 12097