Vārda dienu šodien svin: Diāna, Dina, Dins

Dokumenti

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Pašnovērtējums ziņojums lasāms šeit: Skolas pašnovērtējuma ziņojums 

Pašvērtējums aktualizēts 01.09.2019.

 

SKOLAS NOLIKUMS ... drīzumā

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI ... drīzumā

SKOLAS AKREDITĀCIJAS LAPA, PROGRAMMU LICENCES ... drīzumā

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA ... drīzumā

KĀRTĪBA , KĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO NEIERAŠANOS SKOLĀ ... drīzumā

KĀRTĪBA, KĀDĀ NOTIEK BĒRNU SŪDZĪBAS IESNIEGŠANAS IZSKATĪŠANA ... drīzumā