Vārda dienu šodien svin: Diāna, Dina, Dins

Tehnoloģiju gads

 

2019./2020.mācību gads ir pasludināts par “Tehnoloģiju gadu”, un tas ļauj īstenot dažādas ar informācijas tehnoloģijām saistītas aktivitātes skolēniem, pedagogiem un sabiedrībai, tostarp plašus nozares pasākumus un tematiskās nedēļas, tam paredzot Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

  • 2020.gada februārī 6.-9.jskolēniem būs iespēja piedalīties "Learn IT"  mācībās - Arduino robotu konstruēšana un programmēšana. Skolēni programmē ar Arduino mikrokontrolieri, veidojot sev nozīmīgus projektus. Papildu tam, apgūst 3D modelēšanu, lai pilnveidotu sevis izveidoto Arduino projektu ar izdrukātām 3D detaļām.
  • Savukārt 2020.gada aprīlī tiks organizēta mācību ekskursija 5.-9.klašu skolēniem uz Ventspili  - Kurzemes demo centru un Ventspils digitālo centru.
  • 2020.gada maijā 8.-9.klašu skolēni dosies uz Fizikas festivālu Rīgā "Fizmix eksperiments".  Erudīcijas konkursu Latvenergo koncerns skolēnu rīko jau vairāk nekā 20 gadus pēc kārtas. Konkursa galvenais mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē, kā arī veicināt jauniešu profesionālo orientāciju, mudinot padziļināti apgūt fiziku.

 

Mācību vizītes

  • 2020.gada maijā paredzēta mācību ekskursija uz Tallinu 1. - 6.klašu skolēniem
  • 2020.gada rudenī ieplānots brauciens uz Rīgas Dabas muzeju, kur norisināsies dažādi paraugdemonstrējumi un eksperimenti, lai nodrošinātu audzēkņiem iespēju darboties praktiski un papildināt savas zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos.
  • 2019.gada rudenī projekta ietvaros skolēni apmeklēja Rīgas Zooloģisko dārzu, kur piedalījās praktiskajās nodarbībās, nostiprinot mācību stundās apgūtās teorētiskās zināšanas.

Psihologa nodarbības

Valsts izglītības satura centra projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) ietvaros skolā strādā psihologs Līva Šmite. Tika uzsāktas individuālās psihologa konsultācijas un grupu nodarbības izglītojamiem ar mērķi attīstīt izglītojamo saskarsmes prasmes un atbalsta sniegšana izglītojamajiem adaptācijas procesā. Psihologs piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākās un veselīgākās metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas, palīdzēt izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedību ,veicināt skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību.

Peldēšanas nodarbības

Skolā tiek organizētas peldēšanas prasmju attīstības nodarbības peldbaseinā, kurš atrodas psihoneiroloģiskajā slimnīcā "Ainaži". Peldēšanas nodarbību mērķis ir veicināt izglītojamo fizisko aktivitāti, nostiprināt peldētprasmi un attīstīt visas muskuļu grupas. Nodarbības paredzētas, lai nodrošinātu aktivitāšu daudzveidību.

 

 

 

Peldēšanas pozitīvās īpašības

 

  • Norūdīšanās process ir veselīga ķermeņa pamatā. Tā rezultātā uzlabosies  asinsrite, ādas krāsa, imunitāte, un pašsajūta.
  • Peldoties tiek nostiprināta  muskulatūra un uzlabota stāja.
  • Peldēšana ir universāls sporta veids, tas veicinot muskulatūras attīstību.
  • Apgūstot peldētprasmi, cilvēks iemācās novērtēt savas spējas un citus ar drošību uz ūdens saistītus riskus.