Vārda dienu šodien svin: Sigurds, Zigurds

Skola ar tradīcijām
Krišjāņa Valdemāra
Arrow
Arrow
Slider

Informācija par testēšanu

09.11.2021.

 

No 8.novembra atsākas testēšana 4. -8. klašu izglītojamiem

 

Kā notiks testēšana, gatavojoties klātienes mācībām no 15. novembra?

10.novembrī, skolā notiek rutīnas skrīnings visām klasēm atbilstoši esošajam grafikam ar pūla (kociņu) metodi. Arī 1.-3. klases izglītojamos testēs ar pūla metodi. Testu skolēni veic laika posmā no 8.00-8.45. Pēc testa nodošanas, 4.-8.klašu skolēni nekavējoties atgriežas mājās. Stundas tiešsaistē sākas plkst.9.20 (1.stunda 4.-8.klašu skolēniem nenotiek). Ja skolēnam nepieciešams ilgāks laiks, lai atgrieztos mājās, vecāki par to informē klases audzinātāju.

 

 

 

Kā rīkoties, ja izglītojamais nevar ierasties uz testēšanu skolā?

Atsevišķos izņēmuma gadījumos, ja bērnam tiešām nav iespēju nodot testu savas izglītības iestādes noteiktajā laikā, joprojām paliek spēkā iespēja testu nodot arī individuāli laboratorijā, iepriekš piesakoties. Dalība izglītības procesā iespējama tikai ar negatīvu testa rezultātu.

 

Vai testi jāveic arī pārslimojušajiem un vakcinētajiem izglītojamiem?

Izglītojamiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, netiek organizēts rutīnas skrīninga tests.

 

Kas jāievēro skolām, skolēniem, pedagogiem, organizējot testēšanu?

Testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos. Skolēni testu nodot individuāli pie skolas, neienākot skolas koplietošanas telpās.

 

 

Kā notiks testēšana klātienes mācību laikā no 15. līdz 17.11.?

 • novembrī skolā notiks skrīnings visām klasēm atbilstoši esošajam grafikam ar pūla (kociņu) metodi.

Par izglītības procesu no 1.11.2021.-14.11.2021.

29.10.2021.

 

Saistībā ar 20.10.2021. Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", sākot no 21.oktobra ir spēkā virkne izmaiņu, kas skar mācību procesa norisi.

 

1.-3. klases un speciālās izglītības klase ’59 no 1.novembra līdz 14.novembrim mācās klātienē.

 • Mācības klātienē notiek pēc 2021./2022.m.g. stundu plāna

 

4-8. klases no 1.novembra līdz 14.novembrim mācās attālināti.

 • Mācības attālināti notiek pēc /2022.m.g. stundu plāna;
 • saziņa ar izglītojamiem notiek: skolvadības sistēmā “E-klase”, digitālajā platformā google classroom;
 • informāciju par attālinātā mācību procesa īstenošanu pedagogi norāda skolvadības sistēmas “E – klase” žurnālā, ierakstus par stundas uzdevumiem vai tiešsaistes stundām visai nedēļai ierakstot līdz konkrētās nedēļas pirmdienai plkst.8.00;
 • atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamiem un viņu likumīgajiem pārstāvjiem ir klašu audzinātāji un attiecīgo mācību priekšmetu pedagogi;
 • nodrošinot mācību procesu attālinātā formā, pedagogs ir tiesīgs izmantot mācību mērķu un uzdevumu sasniegšanai atbilstošākos paņēmienus, digitālos materiālus, aplikācijas, lietotnes;
 • attālināto mācību laikā par informatīvu vērtējumu, kurš neietekmē semestra vērtējumu, tiek noteikts:
 • “i” – ikdienas darbs ir izpildīts, iesūtīts,
 • “ni” – ikdienas darbs izpildīts, taču vairāk kā puse ir kļūdaina, iesūtīts,
 • “nv” – ikdienas darbs nav iesūtīts,
 • attālināto mācību laikā, ja izglītojamais nav pieslēdzies tiešsaistes stundai un/vai nav ieslēgta kamera, tiek atzīmēts kavējums “n” skolvadības žurnālā “E-klase”.

Pedagogu konsultācijas tiek nodrošinātas saskaņā ar to grafikiem attālināti, par to individuāli vienojoties ar konkrēto pedagogu.

 

Interešu izglītībā mācību darbs attālināti notiek no 1.novembra līdz 14.novembrim.

 

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības programmu apguve turpinās klātienē dežūrgrupā tiem bērniem, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās.

5 un 6-gadīgo izglītojamo vecākiem tiek skolvadības sistēmā “E-klase” nosūtītas rekomendācijas un mācību materiāli mācību vielas apguvei mājas apstākļos. Vecāki, ne retāk kā vienu reizi nedēļā, sniedz informāciju grupas skolotājai par paveikto.

 

 

!!!  Ēdināšana

5 un 6-gadīgie ( kuri laikā no 1.11.-14.11.2021. neapmeklē pirmsskolu), 4.klases izglītojamie un 5.-9.klases izglītojamie, kuriem ir piešķirtas brīvpusdienas, pārtikas pakas varēs saņemt skolā 2.11.2021. un 9.11.2021 pirmajā stāvā pie skolas dežuranta no plkst.15.00.- 17.00.

6.klases skolēni piedalās Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļā CodeWeek2021

29.10.2021.

 

Lai rosinātu interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā savu mērķu sasniegšanā, no šī gada 9. līdz 24. oktobrim notika Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļa, jeb #CodeWeek. ES programmēšanas nedēļa ir iedzīvotāju iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā un saistošā veidā.

 

Programmēšana palīdz attīstīt domāšanu, stiprināt problēmu risināšanas prasmes un palīdzēt izprast apkārt notiekošo lietu kārtību un procesus.

 

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 6.klases skolēni piedalījās divās programmēšanas nedēļas aktivitātēs.

 

Viena no aktivitātēm bija eTwinning projekta "GEN Z SCHOOLS" apakšaktivitāte. Skolēni izveidoja savus karogus (viņi izmantoja savu iztēli un uzzīmēs projekta karogu) un izmantojot mobilo lietotni Quiver, aplūkoja to ar  paplašinātās realitātes iespējām, veidojot arī fotouzņēmumus.

 

Tiešsaistē, vienlaikus daudzās Latvijas skolās, 2021. gada 14. Oktobrī plkst. 10:00 notika Interaktīva tiešsaistes stunda skolām, kuras laikā “Learn IT” līdzdibinātāja un ES Programmēšanas nedēļas vēstniece Elīna Ražena kopā ar skolēniem animēja vārdu!

 

Savukārt es 18.oktobrī piedalījos tiešsaistes nodarbībā “Kā ar PowerPoint izveidot interaktīvu izlaušanās istabu skolēniem?”

Iemācoties programmēt, mēs spējam labāk izprast strauji mainīgo pasauli ap mums, uzlabot savu izpratni par to, kā darbojas tehnoloģijas, un attīstīt prasmes un spējas, lai izpētītu jaunas idejas un radītu inovācijas.

 

 

Ineta Lielkalne

Datorikas skolotāja

eTwinning vēstniece

Par izglītības procesu skolā no 21.10.2021.

21.10.2021.

 

Saistībā ar 20.10.2021. Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", sākot no 21.oktobra ir spēkā virkne izmaiņu, kas skar mācību procesa norisi. Skolēnu brīvlaiks tiek pagarināts par vienu nedēļu līdz 29.oktobrim.

 

1.novembrī mācības klātienē atsāk 1.-3. klases un speciālās izglītības klase ’59, kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

 1. -8. klases no 1.novembra līdz 14.novembrim mācās attālināti.

 

Interešu izglītībā mācību darbs attālināti notiek no 1.novembra līdz 14.novembrim.

 

Pirmsskolas izglītība

 

Pirmsskolas izglītības programmu apguve turpinās klātienē dežūrgrupā tiem bērniem, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās.

 

Soma Logo2

ED2

mac

e klase logo

uzdevumi logo

kal