Vārda dienu šodien svin: Sergejs, Svetlana, Lana

Skola ar tradīcijām
Krišjāņa Valdemāra
Arrow
Arrow
Slider

Mūsu jaunā ikdiena

Arī mūsu skolas speciālās izglītības klases skolēni mācības apgūst attālināti. Mājās tiek lasīts, rakstīts, zīmēts, līmēts, dziedāts, mācītas tautasdziesmas, vērots dabā un darīts vēl daudz kas interesants. Bērni kopā ar saviem vecākiem piķē puķu dēstus, kas tika iesēti, kad vēl apmeklēja skolu. Tāpat mājās turpinās  filcēšana, kuras pamati tika apgūti skolā. Te vēlos pieminēt Annas mammu, kura prasmīgi realizē katru Annas ideju. Top dažādi filcēti dzīvnieki, kas tūdaļ pārvēršas pašu sacerētu stāstu varoņos.

 

Šos bērnus nevar nosēdināt pie datora un pateikt, lai mācās plānot savu laiku. Bērniem jāvelta uzmanība katru minūti.

 

Paldies visiem vecākiem par sapratni un atbalstu, veidojot bērnu ikdienu radošu un interesantu!

 

 

 

                                    VAIRĀK FOTO SKATĪT ŠEIT                                    

 

Lai jaukas un mierīgas Lieldienas!

 

Speciālās izglītības skolotāja Laila Olte

9.04.2020

Pieteikšanās vasaras nometnēm!

Šovasar biedrība “Attīstības parks” Salacgrīvas novada “Kraukļos” organizēs trīs diennakts nometnes: vienu no 26.jūlija līdz 1.augustam un divas no 2.augusta līdz 8.augustam.

 

 

Informācija par attālināto mācību procesu

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija līdz 12.maijam.

 

Līdz 12.MAIJAM pirmsskolā darbosies tikai dežūrgrupa un

mācību process Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā tiks īstenots attālināti.

Tavaklase.lv stundu saraksts 5.,6., un 9. klasei

Tavaklase.lv stundu saraksts 1.-4.klasei

Informācija vecākiem!

Latvijas televīzija, atsaucoties uz IZM un VISC aicinājumu, sagatavojusi LTV7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot rīta cēlienu no pl. 6.30 līdz 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu saturam. Programma tiek veidota pēc principa - no paša rīta mazākajiem skatītājiem, tad sākumskolai par zinātni, tad vecākiem skolēniem par vēsturi, literatūru/kultūru un zinātni.

 

Informācija par mācību procesa nodrošināšanu attālināti laika posmā no 23.marta līdz 14.aprīlim

Pamatojoties uz 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103  “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 2020.gada 14.marta grozījumiem šajā rīkojumā ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, informējam par mācību procesa nodrošinājumu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā attālināti laika posmā no 23.marta līdz 14.aprīlim.

 

 1. Līdz 14.aprīlim pirmsskolā darbosies tikai dežūrgrupa.

Ārkārtas situācijā bērnu uz dežūrgrupu ved tikai, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas.

Vecākiem tādā gadījumā jāraksta apliecinājums, ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un nav bijis ārpus Latvijas teritorijas pēdējo 14 dienu laikā.

 1. Pirmsskolas skolotājas vecākiem sniedz rakstveidā konsultācijas un ieteikumus, kā organizēt un vadīt kompetenču pieejā balstītu mācību satura apguvi mājās ikdienā. Komunikācijai starp vecākiem un skolotāju tiek izmantota skolvadības sistēma “E-klase”, lietotne “WhatsApp”. Skolotājas sniedz vecākiem individuālas konsultācijas, ja nepieciešams. Informācija par saziņu ar vecākiem tiek atspoguļota skolvadības sistēmā “E-klase”.
 2. Ne retāk kā vienu reizi divās dienās pirmsskolas skolotājs sazinās ar katru audzēkņa vecāku/ likumīgo pārstāvi, lai saņemtu apliecinājumu tam, ka viņi ir saņēmuši visu nepieciešamo informāciju, lai varētu mācību procesu turpināt apgūt attālināti.
 3. Analizējot atgriezeniskajā saitē iegūto informāciju, pirmsskolas skolotājas, ja nepieciešams, sagatavo un nodod vecākiem izstrādātas mācību uzdevumu darba lapas zināšanu un prasmju nostiprināšanai. Par to izpildi vecāki sniedz norādītajā laikā skolotājām atgriezenisko saiti lietotnē “WhatsApp”.
 4. Laika posmā no 23. martam līdz 14.aprīlim mācību process Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā tiek īstenots attālināti.
 5. Katras dienas sākumā līdz plkst.11.00 skolvadības sistēmā “E-klase” 5.-9.klases skolēni un 1.-4.klases skolēni un viņu vecāki/ likumīgie pārstāvji saņem uzdevumu un teorijas materiālu ar norādēm par tā apguvi ( veidu, laiku) katrā mācību priekšmetā no mācību priekšmeta skolotāja.
 6. Atbildīgās personas par saziņu ar skolēniem un viņu likumīgajiem pārstāvjiem ir klašu audzinātāji un attiecīgo mācību priekšmetu skolotāji.
 7. Klašu audzinātāji ne retāk kā vienu reizi divās dienās sazinās ar katru 5.-9.klases skolēnu un 1.-4.klases skolēna vecāku/ likumīgo pārstāvi, lai saņemtu apliecinājumu tam, ka skolēns ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju, lai varētu mācību vielu apgūt attālināti.
 8. Nodrošinot mācību procesu attālinātā formā, skolotājs mācību mērķu un uzdevumu sasniegšanai izvēlas atbilstošākos paņēmienus, digitālos materiālus, aplikācijas, lietotnes un e-platformas.
 9. Komunikācijai starp skolēniem un skolotāju tiek izmantota skolvadības sistēma “E-klase”, lietotne “WhatsApp”, Viber, platforma google hangouts, Khoot u.c.
 10. Atsevišķos mācību priekšmetos skolotājs var plānot tiešsaistes nodarbības, par tām savlaicīgi informējot skolēnus skolvadības sistēmas “E-klase” pastā nedēļas sākumā- pirmdienā, precīzi norādot dienu, laiku un e-platformas adresi.
 11. Tiešsaistes konsultācijas mācību priekšmetu skolotājiem ar tiem skolēniem, kuriem tas nepieciešams, tiek plānotas katru dienu mācību stundu laikā, kā arī konsultāciju laikos zvanot pa telefonu vai video zvanā WhatsApp, Viber u.c.( to norāda katrs skolotājs pie savas kontaktinformācijas).
 12. Skolēns par patstāvīgi apgūto mācību vielu var saņemt vērtējumu “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Ne biežāk kā 1 reizi nedēļā mācību priekšmetā var būt pārbaudes darbs, kurš tiek veikts skolotāja norādītajā e-vides platformā. Pārbaudes darbs tiek vērtēts baļļu sistēmā.

 

 

Skolēni un vecāki!

 

Lūdzu regulāri ( vismaz 2x dienā) pārbaudīt skolvadības sistēmas “E-klase” pastu, lai savlaicīgi saņemtu visu aktuālo informāciju par mācību procesu.

 

 

Pat, ja brīžiem jautājumu ir vairāk nekā atbilžu, mēs zinām, ka kopā mums viss izdosies!

 

 

Skolas administrācija

 

Pateicība par piedalīšanos matemātikas olimpiādē

Atcelta 8.aprīļa lekcija un tikšanās ar skolotājiem

 

 

2020.gada 8.aprīlī tiek atcelta lekcija pie Sanitas Zvejas un individuālās tikšanās vecākiem ar skolotājiem. Par jauno lekcijas laiku un vecāku tikšanos laiku ar skolotājiem, informēsim cik drīz vien iespējams.

Kā rīkoties COVID-19 saslimšanas gadījumā


Pārtraukta mācību procesa norise no 13.marta

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta  ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.

 

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process visās izglītības iestādēs norisināsies attālināti. Vienīgais izņēmums ir centralizētie valsts pārbaudījumi (eksāmeni), kas joprojām norisināsies klātienē, skolās.
Tāpat ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros.
Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā šajā iestādē ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

 

 

*informācijas avots Izglītības un zinātnes ministrija

 

 

Aicinājums vecākiem saistībā ar vīrusu COVID -19

Aicinām pārdomāt ceļojuma nepieciešamību skolēnu pavasara brīvlaikā, ja ceļojuma galamērķis ir koronavīrusa COVID -19 skartās valstis. Šobrīd neiesakām doties uz šādām vīrusa skartajām valstīm: Nīderlande, Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija, Beļģija, Dānija, ASV, Grieķija, Islande, Spānija, Francija, Vācija, Austrija, Šveice, Itālija, Japāna, Singapūra, Dienvidkoreja, Irāna, Ķīna.

 

Jaunākā informācīja par skartajām valstīm pieejama šeit.

 

Ja tomēr plānojat doties ceļojumā, lūgums paziņot audzinātājiem par plānotā ceļojuma galamērķi, lai mēs kopā ar jums varam laicīgi veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus. Skolēni 14 dienas neapmeklēs skolu, kamēr būs pilnīga pārliecība, ka skolēni nav inficējušies ar COVID-19, kā arī skolā šie bērni, kuri bijuši COVID-19 skartajās valstīs, var atgriezties tikai ar ārsta izziņu, kurā norādīts, ka skolēnam 14 dienu laikā nav parādījušies COVID - 19 raksturīgie simptomi.

 

Kā rīkoties skolēniem, ja esat atgriezušies no slimības skartā reģiona, var uzzināt šeit.

 

 

Aicinām vecākus būt atbildīgiem un pieņemt lēmumu par drošu ceļojuma galamērķi vai atlikt ceļojumu!