Vārda dienu šodien svin: Sergejs, Svetlana, Lana

Skola ar tradīcijām
Krišjāņa Valdemāra
Arrow
Arrow
Slider

Dārgās, ģimenes!

Mūsu skolai tuvojas akreditācija un akreditācijas komisija lūdz Jūs aizpildīt elektronisku anketu, izsakot savu redzējumu par mūsu skolu! Atveriet interneta saiti edurio.com/akreditacija datorā, planšetē vai telefonā un ienāciet ar saviem E-klases pieejas datiem. Jūsu viedoklis ir būtisks, lai eksperti iegūtu plašu izpratni par skolas situāciju, akreditācijas laikā varētu detalizētāk izpētīt Jūsu minētās lietas, sniegt pamatotu vērtējumu un rekomendācijas uzlabojumiem.

 

Anketas ir anonīmas. Anketu varēs aizpildīt līdz 20.martam 2020.gadam.

 

Liels paldies!

Kā ģērbties Jautrajā nedēļā

Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanu izglītības iestādēs

 

Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām, un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā ir bijis ceļojumā Ķīnā, Dienvidkorejā, Itālijas Lombardijas un Veneto reģionos vai Irāna:

 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
 • vecākiem:
  • sazināties ar ģimenes ārstu,
  • sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
 • ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):
  • bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
  • bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz skarto teritoriju.

 

Jaunais palīgs pirmsskolas grupā Pūcītes

Sakām mīļu paldies Viestura māmiņai Liegai-Liepiņai Balodei, par pieteikumu konkursā "Mans Robots". Konkurss norisinājās sociālajā tīklā Facebook, kurā balvu varēja iegūt balsojot. Sakām lielu paldies arī visiem balsotājiem, jo tagad mums ir liels palīgs grupiņas telpu uzkopšanā.

Kamēr iRobots uzkopjs grīdas, varam visi vairāk pabūt kopā ar skolotājas palīdzi.

 

Meteņdienas pasākums

Ar līksmām rotaļām, ticējumiem un tautasdziesmām  aizskanējis Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas un 1.-3.klašu audzēkņu Meteņdienas pasākums. 

 

Kopā ar folkloras grupu “ Cielava” bija iespēja apgūt mūsu tautas Meteņdienas tradīcijas. Paldies visiem, kuri gādāja maskas un piedalījās šī pasākuma sagatavošanā! VAIRĀK FOTO SKATĪT ŠEIT!

Pārmaiņas mācību saturā

 

Šobrīd pirmsskolā, bet, sākot ar nākamo mācību gadu arī skolās, pakāpeniski sāk ieviest pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Lai pieeja mācībām skolās Latvijā sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju –, būtiska ir ne vien skolas un skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste.

 

Lai izprastu būtiskākās pārmaiņas izglītības saturā un pieejā, aicinām izmantot Skola2030 sagatavotos skaidrojošos materiālus, kā arī sekot līdzi jaunumiem www.skola2030.lv un Facebook lapā www.facebook.com/skola2030 .

 

Par pārmaiņām -

 

 

Lai uzzinātu vairāk par pārmaiņām mācību saturā un izprastu, kā tās ietekmēs bērnu mācīšanos, aicinām iepazīties plašāk - diskusiju raidījumos, intervijās un  publikācijās.

 

Projektu nedēļa 2020

No 10.līdz 14.februārim 1.klases skolēni devās savās īpašajās pirmklasnieku brīvdienās, bet pārējo klašu skolēni strādāja pēc īpaša grafika saskaņā ar izvēlēto projekta tēmu atbilstoši savam vecumposmam un izglītības programmai.

 

 

Speciālas izglītības klases skolēni kopā ar saviem vecākiem izvēlētajā tēmā “Mežs” pētīja vienu no mežā sastopamajiem kokiem- ozolu. Par ozolu tika stāstīta gan teika, gan vārīta ozolzīļu kafija, gan iestādīta ozolzīle. Par paveikto un uzzināto viņi pastāstīja un demonstrēja pašu izveidotā prezentācijā.

 

 

2.,3.klases skolēni padziļināti apguva mācību vielu par mežu kompetencēs balstītā mācību pieejā, proti, par mežu bija neparasti uzdevumi gan latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, gan arī vizuālajā mākslā. Kopā ar dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” vadītāju I.Somu skolēniem bija iespēja doties mežā, lai pētītu meža stāvus.

Meteņdienas pasākums skolā

Novada skatuves runas konkurss

2020.gada 17. februārī Salacgrīvas vidusskolā norisinājās Salacgrīvas novada skatuves runas konkurss. Mūsu skolu pārstāvēja Nikola Reča no 1.klases, Gundis Pabērzs no 2.klase un Nikija Pabērza no 8.klases.

1.vietu un iespēju piedalīties 2.kārtā 4.martā Cēsīs ieguva - Gundis Pabērzs.

 

Konkurss - "Dati ir vērtība - sargā tos!"

Tehnoloģiju gada ietvaros skolēniem iespēja iepazīt programmēšanas pamatu daudzveidību ar LEARN IT!

4. februārī, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Tehnoloģiju gada ietvaros, skolā notika izglītojošas darbnīcas, ko organizē Izglītības uzņēmums LEARN IT.

 

 

 

8. un 9.klases skolēni piedalījās darbnīcā “3D MODELĒŠANA UN DRUKA”, iepazīstot 3D modelēšanas un drukas nozari un tendences. Skolēniem bija iespēja apgūt modelēšanas programmas Tinkercad pamatus un veidot individuālu projektu ar noteiktajiem nosacījumiem. Tā tapa atslēgu piekariņi. Elektronikas darbnīcā 8. un 9.klases skolēni apguva Arduino mikrokontrolieri, tā iespējas iemācījās kontrolēt tā darbību ar dažādu programmu palīdzību. 

6.klases skolēniem bija iespēja apgūt mikrodatora micro:bit uzbūvi un darbības pamatprincipus un izveidot vairākas programmas, kas kontrolē mikrodatora darbību.
Skolēniem ļoti patika visas darbnīcas. Apgūstot programmēšanu, bērni kļūst par savas pasaules veidotājiem – arhitektiem, filozofiem, vadītājiem un, galvenais, radošām personībām. Programmēšana nav tikai profesija, tās būtībā ir problēmu risināšana un loģiskā domāšana, kas ir pamats daudzām nākotnes prasmēm. Nodarbībās skolēni iepazīst mūsdienu tehnoloģijas, attīsta loģisko un kritisko domāšanu un izpauž radošumu. Vairāk foto skatīt šeit

 

Ineta Lielkalne
Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja

Izstāde “No skices līdz...”.

Līdz 2020.gada 14.februārim skolā ir apskatāma 9.klases skolēna Gata Tūtiņa darbu izstāde “No skices līdz...”. Pēc tam darbi būs apskatāmi Salacgrīvas bibliotēkā.

ozio_gallery_nano